13.07.2019
20:00

Miejsce
Szczecin i okolice

Kategoria
Koncert

Pełna kultura

XXVI międzynarodowe młodzieżowe warsztaty muzyczne

 Echo Newsletter  Nie przegap - zapowiedzi wydarzeń, konkursy, newsy!

XXVI   M I Ę D Z Y N A R O D O W E
M Ł O D Z I E Ż O W E
W A R S Z T A T Y   M U Z Y C Z N E

W dniach 2 - 14 lipca 2019 r. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie organizuje XXVI Międzynarodowe Młodzieżowe Warsztaty Muzyczne. Celem warsztatów jest doskonalenie, pod okiem doświadczonych pedagogów i wybitnych artystów, umiejętności gry zespołowej oraz przygotowanie koncertowego wykonania repertuaru kameralnego i symfonicznego. Efektem pracy będzie koncert zespołów kameralnych, utworzonych przez uczestników warsztatów oraz udział w Międzynarodowej Młodzieżowej Orkiestrze Symfonicznej, która wystąpi podczas renomowanych międzynarodowych festiwali muzycznych w Kołobrzegu, Kamieniu Pomorskim i Szczecinie.

Program artystyczny XXVI MMWM

Repertuar symfoniczny warsztatów:

- Stanisław Moniuszko - Uwertura fantastyczna „Bajka”
- Henryk Wieniawski - Koncert skrzypcowy nr 1 fis-moll op. 14
- Georges Bizet - Arlezjanka - Suita orkiestrowa nr 1 

Dyrygent: Jan Miłosz Zarzycki 
Solista: Marta Gębska – skrzypce  

Koncerty

Koncert kameralny:

7.07.2019 (niedziela) godz. 16 – Zamek Książąt Pomorskich, Dziedziniec Menniczy, w ramach Letnich Koncertów Plenerowych

Koncerty symfoniczne:

11.07.2019 (czwartek) godz. 20.30 – koncert w Kołobrzegu w ramach Międzynarodowego Festiwalu „Muzyka w Katedrze”

12.07.2019 (piątek) godz. 19 – koncert w Kamieniu Pomorskim w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej

13.07.2019 (sobota) godz. 20 – koncert w katedrze w Szczecinie w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej

Dyrygent
Prof. Jan Miłosz Zarzycki - dyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, finalista i laureat międzynarodowych konkursów muzycznych we Włoszech, w Hiszpanii i na Węgrzech. W roku 1994 uzyskał dyplom z wyróżnieniem w klasie dyrygentury Marka Pijarowskiego we Wrocławiu. Swoje studia dyrygenckie uzupełniał w Wiedniu i w Berlinie, gdzie miał okazję poznać sztukę dyrygencką takich mistrzów batuty, jak: Seiji Ozawa, Kurt Masur, Claudio Abbado. Jest również absolwentem wydziału instrumentalnego Akademii Muzycznej w Katowicach (1990 r.). Jako skrzypek został laureatem licznych konkursów muzycznych. Ukończył też Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1988 objął kierownictwo Studenckiej Orkiestry Kameralnej Jeunesses Musicales przy Akademii Muzycznej w Katowicach, w latach 1992-1993 współpracował z Państwową Operą we Wrocławiu. Współpracował z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, z orkiestrą Sinfonia Varsovia oraz z Warszawską Operą Kameralną. W 1999 roku został adiunktem i członkiem Katedry Dyrygentury Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Od tego czasu prowadzi też Międzynarodowe Młodzieżowe Warsztaty Muzyczne w Szczecinie. Ma w swoim dorobku dziesięć nagranych płyt, w tym jedną nominowaną do Nagrody Muzycznej „Fryderyk”. W 2008 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorował go Nagrodą Specjalną w uznaniu nieocenionych zasług dla polskiej kultury muzycznej, a w roku 2011 – dyplomem za wybitne dokonania na rzecz dziedzictwa Fryderyka Chopina. 
Prof. Jan Miłosz Zarzycki wraz z Międzynarodową Młodzieżową Orkiestrą Symfoniczną corocznie odnosi sukcesy podczas koncertów w ramach międzynarodowych festiwali, które są integralną częścią warsztatów. Świadczą o tym entuzjastyczne recenzje w mediach oraz pełna frekwencja podczas koncertów. Prowadząc młodą orkiestrę, wykazuje się fantastyczną znajomością współpracy z młodymi muzykami. Na podkreślenie zasługuje łatwość kontaktu dyrygenta z młodzieżą, jak i kreowanie bezpośredniej i przyjaznej atmosfery w czasie pracy nad repertuarem symfonicznym oraz podczas koncertów. 

Solistka
Marta GĘBSKA urodziła się w 2002 roku w rodzinie muzyków. Naukę gry na skrzypcach rozpoczęła w wieku sześciu lat, podczas Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie w klasie profesor petersburskiego konserwatorium Walentyny Jakubowskiej, u której, przez pierwsze lata nauki doskonaliła swoje umiejętności. Od 2013 roku kształci się pod kierunkiem swojego ojca, Andrzeja Gębskiego, a od 2017 roku w klasie wybitnego skrzypka i pedagoga prof. Romana Lasockiego.

Jest laureatką wielu konkursów, m.in.: Ogólnopolskich Przesłuchań Klas Skrzypiec Centrum Edukacji Artystycznej (Grand Prix 2013), Międzynarodowych Spotkań im. Mirosława Ławrynowicza w Płocku 
(I nagroda 2013, 2017), X Konkursu Skrzypcowego Pamięci Aleksandry Januszajtis w Gdańsku (I nagroda 2013), Ogólnopolskich Przesłuchań Zespołów Kameralnych Centrum Edukacji Artystycznej – wraz ze swoim trio fortepianowym (I nagroda 2014), II Ogólnopolskiego Festiwalu Skrzypcowego w Kielcach (I nagroda 2014), IX Forum Młodych Instrumentalistów im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku (I nagroda 2015), Ogólnopolskich Spotkań Młodych Skrzypków im. Mirosława Ławrynowicza w Płocku (I nagroda 2015), Warszawskiego Forum Muzyki Kameralnej (II nagroda 2016), I Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego w Żywcu (I nagroda 2016), X Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Skrzypków im. Stanisława Serwaczyńskiego w Lublinie (I nagroda 2017), „Talentów Skrzypcowych” w Poznaniu (Grand Prix 2018).

Mimo młodego wieku jako solistka i kameralistka może poszczycić się występami 
w wielu salach koncertowych, m.in.: Filharmonii Narodowej w Warszawie, Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Królewskiego Konserwatorium Muzycznego w Hadze (Holandia), Kastell Goch (Niemcy), Sali Balowej Zamku 
w Łańcucie, Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie, Pałacu w Radziejowicach, Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, sali koncertowej Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, Dworku Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej.
1 lipca 2014 roku wystąpiła po raz pierwszy jako solistka z Orkiestrą Filharmonii Podkarpackiej pod dyrekcją maestro Tadeusza Wojciechowskiego. Po udanym debiucie występuje regularnie na estradach polskich i zagranicznych wykonując koncerty symfoniczne i recitale.
Od 2014 roku jest stypendystką Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska 2015” oraz Stypendium Artystycznego im. Franciszka Wybrańczyka Fundacji Sinfonia Varsovia.
W 2018 r. nakładem wytwórni fonograficznej DUX ukazała się pierwsza, solowa, debiutancka płyta Marty Gębskiej – PER MUSICAM AD ASTRA.
Oprócz gry na skrzypcach zajmuje się również kompozycją, uwielbia także rysować oraz pisać wiersze, których pierwszy tomik „Tyłem do ściany” został wydany w czerwcu 2017 roku nakładem Wydawnictwa Pani Twardowska.
Marta Gębska gra na skrzypcach Gustave Vuillaumme 1923.

Kadra pedagogiczna 

Michaił Cebrij
Ukończył z wyróżnieniem Konserwatorium im. A. W. Nieżdanowej w Odessie w klasie skrzypiec wybitnego prof. A. Stanko. Podczas studiów odbywał staż u prof. Jurija Jankielewicza, prof. Olgi Porchomienko oraz prof. Wieniamina Mordkowicza. Po studiach pracował jako solista w Filharmonii w Odessie, a także jako profesor klasy skrzypiec w Specjalnej Dziesięcioletniej Szkole Muzycznej im. Stolarskiego, której absolwentami są m.in. takie sławy, jak ojciec i syn Ojstrachowie. Ponadto pracował jako wykładowca w Konserwatorium w Odessie. Wielu jego studentów to laureaci 
konkursów krajowych i międzynarodowych. 

Występował jako solista w Finlandii, Hiszpanii, Peru i Ekwadorze. W Ekwadorze pracował jako profesor skrzypiec w Akademii Muzycznej. Od 1991 r mieszka razem z rodziną w Polsce w Szczecinie. W latach 1992-1995 był koncertmistrzem zespołu Camerata Nova, od 1995 do 2007 pracował jako koncertmistrz w Teatrze Opery i Operetki. Prowadzi klasę skrzypiec w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Szczecinie i w Społecznej Szkole Muzycznej II stopnia. Wielu jego uczniów odnosi sukcesy na konkursach i z powodzeniem kontynuuje naukę na wyższych uczelniach.

Tomasz Dąbrowski
Trębacz, z pochodzenia myśliborzanin. Pierwsze kroki stawiał w Państwowej Szkole Muzycznej w Myśliborzu. Po jej ukończeniu dostał się do Państwowego Liceum Muzycznego w Szczecinie, po skończeniu którego wyjechał na studia do Poznania, gdzie pod okiem prof. Romana Grynia kształcił się w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego. Po trzecim roku studiów wyjechał na stypendium naukowe do Stanów Zjednoczonych, gdzie studiował cztery lata w Wanda Bass School of Music w Oklahoma City University. W 2010 roku zdobył drugą nagrodę na Festiwalu Music Club Competition w Oklahomie. 
Obecnie jest czynnym muzykiem sesyjnym, orkiestrowym, kameralnym i jazzowym. Muzyk – solista Orkiestry wojskowej w Szczecinie. Jest współtwórcą Szczecin Brass Quintet. Współpracuje z orkiestrami symfonicznymi w kraju i za granicą w charakterze solisty i muzyka orkiestrowego, big-bandami oraz różnymi składami kameralnymi. Jest wykładowcą trąbki w szkołach muzycznych I i II stopnia w Szczecinie, Pyrzycach oraz w Prenzlau (Niemcy).

Karolina Uźniak-Gunia
Wieloletnia skrzypaczka Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie, kameralistka i nauczycielka gry na skrzypcach w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie. Ukończyła Akademię Muzyczną w Poznaniu w klasie skrzypiec prof. M. Grabarczyka. Współpracowała z wieloma zespołami m.in. Baltic Neopolis Orchestra, Baltic Neopolis Quartet, kwartetem Sedina, orkiestrą Opery na Zamku, Zespołem Instrumentalistów i Wokalistów Camerata Nova, orkiestrą Academia. Kilkakrotna stypendystka Prezydenta Miasta Szczecin. Jej uczniowie odnoszą sukcesy na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach skrzypcowych. 

Piotr Kokosiński
Absolwent katowickiej Akademii Muzycznej w klasie oboju prof. Edwarda Mandery. Od 1994 r. pierwszy oboista Orkiestry Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, a od 2018 r. muzyk solista grający na rożku angielskim. Stale współpracuje ze wszystkimi zespołami kameralnymi 
i orkiestrami szczecińskimi. Prowadzi klasę oboju w PSM I stopnia w Szczecinie.
Jako solista - oboista współpracował m.in. z Jerzym Maksymiukiem, Konstantym Andrzejem Kulką, Beatą Warykiewicz, Renardem Czajkowskim, Luisem Moraledą, Jerzym Salwarowskim.
Brał udział we wszystkich nagraniach płytowych Orkiestry Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie oraz wielokrotnie w nagraniach muzyki do przedstawień Teatru Polskiego w Szczecinie.
W 2004 roku za działalność artystyczną (kilkadziesiąt solowych koncertów) i działalność edukacyjną (prowadzenie klas oboju na wszystkich szczeblach edukacji muzycznej) został odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Ewelina Stępień
Muzyk orkiestrowy, kameralista, nauczyciel gry na altówce. Absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu Filia w Szczecinie (2002, klasa Dominika Rutkowskiego). Uczestniczka Kursów Mistrzowskich w Łańcucie, Międzynarodowych Warsztatów Orkiestrowych w Szczecinie, Świeradowie-Zdroju i Lubece. Współpracowała z Zamkową Młodzieżową Orkiestrą Kameralną, Orkiestrą Kameralną Akademia, Filharmonią Bałtycką, kwartetem Sedina, kwartetem BA-ROCK, Baltic Neopolis Orchestra, Filharmonią im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Teatrem Muzycznym w Lublinie, Filharmonią Kaliską, Orkiestrą Kameralną w Prenzlau.
Związana z Operą na Zamku w Szczecinie od 2002 roku (w latach 2008 - 2014 jako prowadząca grupę altówek), koncertując w Niemczech, Belgii, Szwajcarii, Holandii, Austrii, Włoszech oraz Hiszpanii. Od 2009 roku zajmuje się działalnością pedagogiczną.

Jacek Tomczak
Wiolonczelista - muzyk w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, nauczyciel dyplomowany w klasach wiolonczeli i zespołów kameralnych w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie oraz w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia im. Marka Jasińskiego w Szczecinie.

Dariusz Jagiełło 
Perkusista, muzyk w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, nauczyciel klasy perkusji PSM i ZSM w Szczecinie, założyciel zespołu Szczecin Young Percussion - projektu promującego sztukę perkusyjną wśród młodych osób.

Szczecin i okolice

Szczecin i okolice

Szczecin i okolice